KIK VAGYUNK? TANÁCSADÓI SZOFTVER NEMZETKÖZI IACM ALUMNI FRANCHISE

KÉPZÉS COACHING MEDIÁCIÓ TANÁCSADÁS
TERÁPIA
ISKOLÁNKRÓL NEMZETKÖZI TAGSÁG JELENTKEZÉS KAPCSOLAT
 
 
 

 

THE RISE OF THE CREATIVE CLASS!

ABDUKTÍV TANÁCSADÓ KÉPZÉS

"my PSYCHOLOGY" iCoachBudapest program: LÉGY ÖNMAGAD PSZICHOLÓGUSA!
ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA
A coaching-alapú tanácsadástól eltérő tanácsadási forma, pszichológiai ismereteket is oktatunk. 120 órás csoportos képzés és 12 mentoring óra. A praxisorientált képzésünk pszichológus szakemberek számára is ajánlott. Budapesten és vidéken. Távoktatásban is.

Ára: 350.000 Ft -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden
Időpontok: Helyszínek és kezdési időpontok
A coach képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral.

Az IACM közös tabúsítványával 2017. januártól.
Mi nem csak tanítjuk, 10 éve csináljuk is.

Részletes információ: Abduktív tanácsadás képzés oldalán
Jelentkezési űrlap: Abduktív tanácsadás képzés beiratkozás
Tel.: 06 70 6313311 és 06 70 432 44 49


INFÓ  

Frissítettük:
2016-11-01

 

 


További, részletes információk

ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA

MIÉRT ÉPPEN MI?

KIK VAGYUNK, MIT TUDUNK?

MITŐL ABDUKTÍV?

KÉPZÉS ELŐNYEI

LEGYEN ÖNNEK IS SAJÁT ISKOLÁJA! (Oktatási vállakozás ajánlat) ÚJ!

KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

KÉPZÉS EREDMÉNYE

TANÚSÍTVÁNY

MODULOK, SZINTEK

MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

ÓRAREND, TANTÁRGYAK

TANÁROK, OKTATÓK

CSOPORTINDÍTÁS

TANFOLYAM HELYE

OKTATÁSI NAPOK

KÉPZÉSI FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

KÉPZÉS DÍJA


Képzés előnyei

Az ELTETársadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb 30 life coach közül 7 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki!

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS, non-profit, valamint face to face tanácsadási KÖRNYEZETBEN igazolt gyakorlattal bíró, FOLYAMATOSAN SIKERREL teljesítő, referált COACH-TRÉNEREKKEL és magasan képzett, gyakorlott PSZICHOLÓGUSOKKAL tanítunk!

Az International Association of Coaching and Mediation European Chapter (IACM Eu Ch) Magyar Coachszövetség KA által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

Az oktatás során gyakorlási lehetőség.

Saját praxisunkban rögzített eseteinkből video-bemutatót tartunk, amit az órákon közösen megbeszélünk, értelmezünk.

Az International Association of Coaching and Mediation European Chapter (IACM Eu Ch) Magyar Coachszövetség 2008. által ellenjegyzett magyar és angol nyelvű tanúsítványt is biztosítunk.

Kinek ajánljuk?

A pszichológia mindenkié! Éljünk vele (jobban)!
LÉGY MAGAD PSZICHOLÓGUSA! program

Mindenkinek, akiket érdekel az életvezetési helyzetekben (család, párkapcsolat) és a legkülönbözőbb szerveződésekben (cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező konfliktusok, elakadások, szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, illetve ezek speciális iránya az ontológiai alapú pszichológiai tanácsadás.

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, trénereknek, magánszemélyeknek, egyszóval mindazoknak, akik a munkájuk és magánéletük során hasznosítani kívánják a megszerzett pszichológiai ismereteiket, azaz azok számára, akik:

 • Humántanácsadói praxist folytatnak: naprakész és iskolarendszerben megalapozott, pszichológiai jellegű képzettséget kívánnak szerezni, hiszen az ügyfeleik széles körben igénylik az ilyen irányú kompetenciákat.
 • Pszichológusoknak: miután az ontológiai alapú pszichológiai kurzus kreatív módon ötvözi az egyes pszichológiai iskolák és kutatások eredményeit, valamint azokat egy integrált rendszerré, szemléletté formálja, gyakorlatban azonnal hasznosítható eszközöket biztosít, nagy segítséget jelenthet a pszichológusi praxis elindításában éppen úgy, ahogy a szakmai kompetenciák kiterjesztésében és kiteljesítésében.
 • Szakembereknek (jogászok, közgazdászok, mérnököknek, stb.): akik a tanulmánaik során egyáltalán nem kaptak pszichológiai képzést, vagy mára már nem elegendő pszichológiai tudással bírnak, pedig nagy szükségük lenne projektek, munkacsoportok irányításakor, mindenféle személyközi kapcsolataik kiépítéséhez és fejlesztéséhez
 • Személyközi kapcsolatok hálójában helyt állni kívánó szakemberek (a fentieken kívűl tanárok, trénerek, mentorok, szociális dolgozók, közszférában tevékenykedő szakemberek, értékesítők, szolgáltatók): akik életjavítási, vitarendezési, szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, személyközi kapcsolataik hatékony kezelésére gyorsmódszereket kívánnak tanulni.
 • Friss tanácsadóknak: tehát azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, tanácsadói praxist kívánnak megalapozni és elindítani: pl. a mediációt és a coachingot, a tréneri és a tanácsadói munkát magas szinten és hivatásszerűen akarják művelni.
 • Magánszemélyeknek: akik szemléletet, módszertant és a gyakorlatban azonnal alkalmazható eszközöket keresnek ahhoz, hogy javítsanak az életvezetésükön, párkapcsolatukon, előbbre lépjenek a munkájukban.

 

Oktatás célja

A kurzus nem helyettesíti az egyetemi rendszerben képzett pszichológusok kompetenciáit és szaktudását, hanem kiegészíti azt. Feladatunknak tekintjük, hogy magas minőségben elégítsük ki a pszichológia iránt érdeklődők tudásigényét, hozzáférhetővé tegyük a pszichológia vívmányait azok számára is, akik nem tudnak vállalkozni egy egyetemi rendszerű, 5-10 éves képzésre, de munkájuk és magánéletük szervezéséhez szükségük van pszichológiai ismeretekre.
Az ontológiai alapú pszichológiai kurzus kreatív módon ötvözi az egyes pszichológiai iskolák és kutatások eredményeit, valamint azokat egy integrált rendszerré, szemléletté formálja, sőt, gyakorlatban azonnal hasznosítható eszközöket biztosít.

Célunk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a megszerzett ismereteik és kompetenciáik, valamint reziliens életszemléletük (személyes életfilozófiájuk) révén képesek tanácsot nyújtani, továbbá a felsővezetés szintjén felmerülő problémák megoldásában közreműködni éppúgy, mint egyéni krízishelyzetekben.
Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be.

Azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos karriertervezést és a mindennapok menedzselését.

Posztgraduális képzésünket azok számára ajánljuk, akik humántanácsadóként kívánnak dolgozni, vagy egyszerűen "csak" fontosnak tartják munkájuk minőségének javítását. Valamint azoknak is, akik jelenleg tanácsadó-szervezetet irányítanak. vagy szeretnének vezetni, illetve tanácsadókként, trénerekként tevékenykednek vagy ilyen irányú terveket szőnek. Képzésünk azok számára is perspektívákat nyújt, akik szeretnék cégüket, szervezetük sikeresebben működtetni, vagy új karrier lehetőségét keresik, esetleg pályaváltoztatásra készülnek.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A képzés eredménye

Napjainkban nagy jelentőséggel bír az a felismerés, hogy nemcsak a krízisben lévő embertársainknak van szükségük hasznos tanácsokra, hanem azoknak a személyeknek is, akik vezetőként, vállalkozóként a munkahelyükön, vagy a magánéletükben segítséget igényelnek, valamint azoknak is, akik szeretnék jobban kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket, sikeresebbek, kreatívabbak, elégedettebbek akarnak lenni az életük különféle területein.

A hallgatók a képzés végére megismerkednek az ontológiai alapú pszichológiai tanácsadás szemléletével, módszertanával és eszközrendszerével. Az oktatás során bemutatott pszichológiai irányzatok és kutatási eredmények biztos alapot nyújtanak ahhoz, hogy az alapvégzettségük és alapkompetenciáik mentén kiválóbb szakemberek, jó tanácsadók lehessenek.

Órai munka keretében számos valódi esetet dolgozunk fel, elemzünk és megkíséreljük sikeresen megoldani azokat., így az itt végzett hallgatók elméleti megalapozás mellett gyakorlati tapasztalatokra is jócskán szert tesznek.

Miben más az abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó, ontológiai alapú tanácsadás, mint a coaching?

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A tanfolyamon kiadott tanúsítvány

 • Tanúsítványon megjelenő képesítés: Abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó (ontológiai alapú pszichológiai tanácsadó)
  Ha Ön pszcichológus, a tanúsítványban megjelenő bejegyzés: Abduktív pszichológiai terapeuta (ontológiai alapú pszichológiai tanácsadó)
  Ha Ön nem pszichológus: Abduktív pszichológiai tanácsadó (ontológiai alapú pszichológiai tanácsadó)

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

 

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Modulok és a továbbtanulás

"PT1. MODUL/SZINT" (120 óra)

Abduktív pszichológiai terapeuta (ontológiai alapú pszichológiai tanácsadó)

Budapesten és vidéken, valamint távoktatásban is.

KEZDÉSI IDŐPONTOK

A képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral is elvégezhető.

Továbbtanulási lehetőség: PT2., vagy LC1. (Life Coach, Személyi és életvezetési tanácsadó) szinten.

"PT2. MODUL/SZINT" (120 óra)

Önismereti (ontological) terapeuta és csoporttréner

KEZDÉSI IDŐPONTOK

A képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral is elvégezhető.

Továbbtanulási lehetőség: PT1., vagy LC1. (Life Coach, Személyi és életvezetési tanácsadó) szinten.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Kurzus kezdési időpontja és az oktatási napok

KEZDÉSI IDŐPONTOK

Tanítást minden hónap első 3 péntekén vagy szombatján tartjuk, attól függően, Ön melyik csoportba iratkozott be. Szuperintenzív képzés esetén hétfőtől szombatig, minden nap folyik a tanítás a megadott dátumok szerint. Képzési napokon 10-18 óráig tart az oktatás.

A képzés távoktatásban is elérhető személyi mentorral.

Vizsga: 12. oktatási napot követő héten pénteken 15-17 óra között. Vizsgagarancia azt jelenti, hogy addig tanítjuk Önt, míg sikeresen le tud vizsgázni.

Gyakorlati jegyek az év közbeni teljesítményeik átlagaként alakul.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A tanfolyam ára

TP1. szint ára 350.000 Ft -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

4 részletben való kamatmentes részletfizetés lehetséges (Regisztrációhoz: 80.000 Ft, majd 3 hónapon át havi, egyenlő részletekben).

A képzési díj tartalmazza a tananyag költségét (online letölthető beiratkozás után kapott jelszóval), a tankönyv online verzióját (nyomtatva kedvezményes hallgatói ára a Magyar Coachszövetség támogatásával: 2.900 Ft) konzultációs alkalmakat (EGYÉNI MENTORING TÁMOGATÁST) és a vizsgadíjat is.

Amennyiben az alapvizsgán felül a nemzetközi IACM emeltszintű vizsgáját is le kívánja tenni, úgy az emeltszintű vizsga díja: 30.000 Ft. Az emeltszintű vizsga NEM KÖTELEZŐ, enélkül is biztosítjuk az akkreditált képzés sikeres teljesítéséhez járó tanúsítványt!

Mit nyerhet az emeltszintű vizsgával?

Az emeltszintű vizsgával a nemzetközi IACM is tanúsítja, hogy a képzés és a vizsga lezárásakor magas minőségi követelményeket teljesített, elnyerte az IACM nemzetközi szakmai szövetség Akkreditációs Bizottságának tanácsadói fokozatát is.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Tanfolyam helye

Gyönyörű környezetben, a belváros szívében, a Váci utcában.
1056 Budapest, Nyáry P. u. 4. (Váci utca-Nyári P. u. sarkán, a Szent Mihály templommal szemben)

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Ferenciek terénél)

1075 Budapest, Károly krt. 3/a.

Kiváló tömegközlekedési lehetőség (Astoriától 3 percre, a Dohány utca elején, a Zsinagógánál)

Jó parkolási lehetőség (szombaton ingyenes).

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

A jelentkezés feltétele

A képzésben való részvétel feltétele BA, vagy azzal egyenértékű végzettség (egyetemi, főiskolai diploma).

A modulok egyenként elvégezhetők a szakmai vezető egyedi elbírálással kiadható engedélye mellett középfokú végzettség és 5 éves szakmai gyakorlat igazolása esetén is.

Érdeklődni lehet munkaidőben: 06 70 6313311 és 06 70 432 44 49

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Oktatók

EGYETEMI TANÁROKKAL ÉS MULTINACIONÁLIS, non-profit, valamint face to face tanácsadási KÖRNYEZETBEN igazolt gyakorlattal bíró, FOLYAMATOSAN SIKERREL teljesítő, referált COACH-TRÉNEREKKEL és magasan képzett, gyakorlott PSZICHOLÓGUSOKKAL tanítunk!

 • Dr. Kollár József phd Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner , egyetemi tanár (BTK PPKE)

Iskolánk vezetője élt és kutatott a skóciai Eidinbughben.
Bővebb információ róla itt olvasható.
Iskolánk történetével itt várjuk Önt.

 • Dr. Kollárné Déri Kriszti, Licentiate MASC IACM - International Association of Coaching and Mediation-, továbbá az IR Minisztériumtól hivatalos Senior fokozatot elnyert mediátor-kiképző tréner, Magyar Coachszövetség KA Kuratóriumi elnöke, IACM alapító tagja, non-profit master coach

Meghívott tanárok és coach-trénerek

 • Dr. Bányai Ferenc phd, egyetemi tanár (ELTE)
 • Dr. Tőzsér János phd, egyetemi tanár (ELTE), szakmai tanácsadó, meghívott előadó
 • Sudár Györgyi, junior tréner, önismereti terapeuta és csoporttréner, pszichológus-hallgató
 • Papp Emese, junior tréner, bölcsész, doktorandusz-hallgató

Szakmai vezetőnkről tájékozódhat bővebben Dr. Kollár József phd.
a HR Portálon itt -> és a Wikipédián itt - >

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Oktatott tárgyak

Téma száma

Tantárgy megnevezése

Maximális óraszám

Kötelező óraszám

Követelmény

PT1. Modul: Alternatív pszichológiai terapeuta (ontológiai alapú pszichológiai tanácsadó)

1.

Önismeret kognitív alapjai: önismeret módszertana és mentalizációs technikák(szem.)

10

10

IV

2.

Abdukciós eljárások (szem.)

10

10

IV

3.

Pozitív érzelmek visszafordító hatása (gyak.)

10

10

SZV

4.

Pszichológiai irányzatok, iskolák (e.a.)

6 0

6 0

IV

5.

Önsegítő technikák kontra tanult tehetetlenség (gyak.)

10

10

gyakjegy

6.

Pszichológiai tanácsadói gyakorlat
(egyéni, face to face tanácsadás): "inkubátor 1."

10

10

gyakjegy

7.

Saját élményű tanácsadói gyakorlat
(csoportos tanácsadói gyakorlatok): "inkubátor 2."

10

10

gyakjegy

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)


M
iben más az abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó képzés, mint a coaching?

Abduktív pszichológia

Az abdukció vagy, mai elnevezéssel, a legjobb megoldásra irányuló következtetés (inference to the best explanation) olyan eszköz, amelynek használata mások és önmagunk jobb megismeréséhez, Schumpeter szavaival, " kreatív destrukciójához" segít.

Az abduktív pszichológia az behaviorista pszichológián az 1950-es években túllépő, illetve annak előfeltevéseivel és kutatási programjával szakító (az úgynevezett kognitív fordulatból születő) irányzatok különféle elemeit integrálja. A kognitív fordulatot követően a szakemberek a nyelv, az emlékezet, a percepció, a gondolkodás, a fejlődés, a tanulás stb. vizsgálatára fókuszálnak. Korunk pszichológiájának új távlatott ad a komputerizált statisztikai analízis és a képalkotó eljárások által támogatott kognitív idegtudomány.

Az abduktív pszichológiai képzést a tudományos megalapozottság mellett ugyanakkor közérthető stílus, emberi hang jellemzi.

Az abduktív pszichológia elfogadja a pozitív pszichológia alapvető előfeletevéseit és programját, vagyis arra a kérdésre segít szakszerű, elsajátítható és működő választ adni, hogy a mentálisan egészséges emberek élete miként tehető értékesebbé, teljesebbé, boldogabbá.

A legkülönbözőbb pszichológiai iskolák (pl. a pszichodinamikus és a viselkedésterápiák) egyformán hatékonyak annak ellenére, hogy a terapeuták szakmai meggyőződése különböző. Azért lehetnek sikeresek, mert a klienseik a terápia során olyan új elbeszéléseket hoznak létre a problémáikról, melyek jobb megoldást nyújtanak, mint a korábbi történeteik.
Bizonyos rossz (élet)törénetek jellegzetessége az, hogy a világ embertelen, ezen belül a szereplők magányra vannak ítélve, a jövő ismeretlen és veszélyes. Ezzel szemben a mai, matematikailag megalapozott hálózati kutatások azt bizonyítják, hogy a személyi kapcsolatok vonatkozásában éppen ellenkező a helyzet: a világ kicsi (gyakran mondjuk is egy-egy váratlan találkozáskor, hogy "milyen kicsi a világ!"), átlátható, kooperációra épülő.
A világban a "gyenge kapcsolat" dominál (pl. a barátaink barátainak barátai segítenek ahhoz, hogy álláshoz jussunk és nem a nagyszüleink), ami a legkülönbözőbb élethelyzetekben (pl. egy válási krízis során) óriási előnyt biztosít a válság leküzdésében. Ha megfelelő kompetenciákkal rendelkezünk ahhoz, hogy ebbe a hálózatba adaptív módon illeszkedjünk, működjünk és újraszervezzük, akkor nagy valószínűséggel sikeresen fogunk a múltból a vágyott jövőbe jutni.

A képzésünk különféle pszichológiai iskolák (emellett szociológiai, közgazdasági, esztétikai megfontolások) eredményeit integrálja egy átfogó rendszerré annak érdekében, hogy megértsük és sikeresen alkalmazkodjunk a "6 lépésre egy ember" világfelfogáshoz.

A coachingban számos világleírás létezik egymás mellett. A segítséget kérő számára új világleírásokkal helyettesítjük a régieket, nem adaptívakat. Ez elsősorban indukciós és abdukciós eljárásokat feltételez ("házi készítés", mentofaktúra jellegű folyamat).

Az abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó képzésünkben viszont elfogadjuk a fenti, centrális (központi) és professzionális világleírást és arra tanítjuk meg a hallgatóinkat, hogyan kell ehhez kapcsolódóan kialakítani a segítségre váró kompetenciáit. Ez már jóval inkább egy dedukciós, de legfőképpen abdukciós folyamat.

A Coach képzés és az Abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó képzés együtt ad egy olyan tanácsadói kompetenciahalmazt, amivel minden tanácsadó és vezető bátran harcba indulhat!

A pszichológia mindenkié, mindannyiunknak ismernie és használnia kell a vívmányait. Segítsünk ebben!

BETEKINTŐ EGY RÉSZTÉMÁBA

Hat lépés a világ!
Alternatív (ontológiai) pszichológiai terapeuta

Hawthorne: A skarlát betű című regényének egyik szereplője (Dimmasdale tiszteletes) sokunkhoz hasonlóan hajlamos a folytonos önmarcangolásra, a múlton való terméketlen rágódásra. "És virrasztott éjszakáról éjszakára, hol koromsötétben, hol pislákoló lámpavilágnál. De sokszor a tükör előtt ülve a lehető legerősebb fényben. Így szüntelenül vizsgálta, szemmel tartotta önmagát, ami csak kínzás volt, és nem megtisztulás".

Daniel Wagner pszichológus és munkatársai szerint lehangoló gondolatainkat hiába próbáljuk elfojtani, ha fáradtak vagyunk, vagy egyéb okból nem tudjuk kontrollt gyakorolni, kellemetlen gondolataink azonnal elárasztanak bennünket. A megoldás: a háborgató eseményeket konzisztens történetekké kell formálnunk, amelyek értelmet nyernek életünk átfogó, lehetőség szerint vonzó módon előadott narratívájában. Az ördög természetesen, mint mindig, ezúttal is a részletekben lakozik. A fő kérdés, hogy mindezt hogyan kell csinálni.

Az abduktív, ontológiai alapú pszichológiai terapeuta-képzés során erre a kérdésre adjuk meg a módszertanilag részletesen kidolgozott, praktikus választ. Abból a tudományosan megalapozott előfeltevésből indulunk ki, hogy (metaforikusan kifejezve) "interontológai tér-időben" élünk. Az "ontológia" világlátást, világleírást, világreprezentációt jelent, vagyis azt a módot, ahogyan egyes személyek, szervezetek építi, rombolják, alakítják világukat más világokkal kooperálva és vetélkedve. Az interontológai tér-idő látszólag abban hasonlít a sci-fikben ábrázolt intergalaktikus tér-időre, hogy személyes vagy szervezeti válság esetén az érintettek gyakran úgy vélik, hogy a jövőt a jelentől több ezer fényév választja el. Krízis esetén gyakran úgy érezzük, hogy reményünk sincs olyan intergalaktikus űrhajókat építeni (azaz nincsenek kompetenciáink, módszereinek, eszközeink, munkatársaink, segítőink, drukkereink), amellyel eljuthatnánk vágyott jövőbeli céljaink felé, vagyis új életünk elérhetetlenül távolinak látszó bolygóira vagy csillagaira.

A komplex hálózatokra irányuló kutatások azonban világossá teszik, hogy az intergalaktikus tér-idővel szemben világunk, bármilyen hihetetlenül is hangzik, kis világ, amelyben az emberek csupán "hat lépésnyi távolságra" vannak egymástól. "Mindenki ezen a bolygón csak hatembernyi távolságra van a többiektől. Hatlépésnyi távolság. (...) Bárkihez ezen a bolygón hat emberen keresztül vezető út kapcsol. Ez egy mély gondolat...Amint minden egyes ember egy újabb ajtó, amely más világokba (kiemelés K. J.) nyílik. " Mit is jelent pontosan ez a gondolat? A világ hatalmas méretével szemben, az emberi kapcsolatok vonatkozásában kicsi. Ha az emberiséget hatmilliárd pontból álló hálózatnak tekintjük, akkor az ebből kiválasztott tetszőleges pontpár átlagosan hatlépésnyire van egymástól, vagyis hat embernyire. Világunk mint kapcsolati háló azért lehet ilyen kicsi, mert központok köré szerveződik, ők uralják a hálózatok világát. Bár igaz, hogy két tetszőleges személy között a távolság hat embernyi, de egy tetszőlegesen kiválasztott ember és egy központi szereplő között gyakran csak egy vagy kettő. Életünket a komplex rendszerekben elfoglalt helyünk nagymértékben meghatározza. Aki a személyi kapcsolatok hálózatában képes eligazodni, központként funkcionálni, krízis esetén hálózati kapcsolatait mozgósítani, növelni, szervező centrumként működni, az egy (a sci-fikből jól ismert) "kvantumugrással" könnyedén a vágyott jövőbe szökellhet.

Az ontológiai alapú alternatív pszichológiai tanácsadás tehát elfogadja (sőt vonzó vízióként mutatja be) a kis világ hipotézist, vagyis azt, hogy átlagosan hat lépésre vagyunk egymástól.

Segít abban, hogy a világunk még kisebbé váljék, csökkenjen a lépések száma, hogy ne mások vagy az élet, hanem mi adjunk néhány lépésben mattot a szebb jövő eljövetelét megakadályozó elavult kompetenciáinknak.

Beiratkozom
(vissza a képzési ismertető tetejére)

 

Ajánlásaink

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."
Prof. Pléh Csaba, akadémikus

"... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."
Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Egyéb tanfolyamaink

2in1: MESTER LIFE és EGÉSZSÉG COACH (+igazságügyi mediátor)

2in1: MESTER BUSINESS és KARRIER COACH (+igazságügyi mediátor)

MESTER COACH és a COACH KÉPZÉS VEZETŐ TANÁRA/ TRÉNERE ÚJ!

3in1: LIFE és BUSINESS COACH (+igazságügyi mediator)

MESTER COACH

ÖNISMERETI TANÁCSADÓ

ÖNISMERETI és CSAPATÉPÍTŐ TRÉNER

MESTER MEDIÁTOR (+igazságügyi mediátor)

ABDUKTÍV PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÓ/TERAPEUTA

DESIGNGONDOLKODÁS , VEZETŐ TERVEZŐ TANÁCSADÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IACM
Üzleti Akadémiája
IACM, International Association of Coaching and Mediation
http://www.iacm-info.com/
Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport
http://www.szervezetepites.hu
Magyar Coachszövetség 2008.

 

 
»

 

Dr. Kollár Coaching Budapest/Hungary, Rőzse u. 6-8. 4. ép. 41. | Tel.: +36 70 6313311 | Információ az Iskoláról | tanacsadas.terapia@gmail.com  coachkepzes@gmail.com

godaddy tracker

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó webmester-hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki. Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus

""... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít."

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, a Dr. Kollár Iskola volt hallgatója
"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben...
biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Coach képzés -Dr Kollár Iskolacsoport

Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzé

 • Felnőttképzés, cselekvésközpontú, szakképzés, tanfolyam, tréning, oktatás, képzés, coach, coachok, coaching, üzleti, business, life, személyi, tanácsadó
 • Akkreditált LIFE és BUSINESS COACH, INTERIM MENEDZSER KÉPZÉS- államilag elismert szakmai képzés, cselekvésközpontú, coach
 • mediátor, mediáció, interim, önismeret
 • Coach képzés, coachképzés, mediátor képzés, mediátorképzés

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF COACHING AND MEDIATION, Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • válás, válság, krízis, per, permegelőzés, vitarendezés, konfliktuskezelés
 • coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés
 • ontological coaching ontológiai coaching, terapeuta, tréner coaching, bussines coaching

Coach, coachee, coachképzés, coach képzés, coaching tanfolyam, szakképzés, posztgraduális képzés, felnőttképzés

 • mediáció, mediátor, mediátor képzés, büntetőügyi mediáció, családi mediáció
 • tréner képzés, mentális wellness, tanácsadás, tanácsadó
 • üzleti, szupervízió, életvezetési, life, business

Magyar Coachszövetség KA, Dr.Kollár Coaching Iskolacsoport

 • gazdasági, szervezetközi, felsővezetői
 • menedzser, manager, tanácsadás, tanácsadó
 • új innovatív képzési módszer
 • "Learning business by doing business" (Tanuld az üzletet miközben csinálod)
 • szupervízió, konferencia, továbbképzés

Tovább ..

Tovább ..

Kulcsszavak