INFÓ  

Frissítettük:
2016-09-15

 

 

 

THE RISE OF THE CREATIVE CLASS!

Life & Business Design Intézet Dr Kollár Iskolája

Az oldal tartalma a szellemi tulajdonjogot megillető jogvédelem alatt áll. Tilos másolni, a szöveget részben vagy egészben átalakítani, parafrázisát, értelmezését adni, a szerzők engedélye nélkül idézni.

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Karának közös tanúsítványával:
PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Karával kötött megállapodás jegyében a Kar vezetői által is aláírt tanúsítványokkal
BUDAPESTEN!

A 27 országot tömörítő nemzetközi tanácsadói hálózat, az IACM referenciájával.
A Magyar Design Szövetség ajánlásával.

A tanúsítványt aláírják:

PhD Dr. Kollár József, a Dr. Kollár Iskola igazgatója, a Magyar Coachszövestég KA szakmai vezetője, a 27 országot tömörítő tanácsadói szövetség, az IACM elnöke, a Magyar Design Szövetség alapító tagja

PhD Dr. Habil. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi magántanára, tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének osztályvezetője, tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja, a Kecskeméti  főiskolai tanára

PhD Dr. Habil Nemeskéri Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem dékánja

Horváth Mónika Éva, festőművész, esztéta, művészeti performer

Dr. Kollárné Déri Kriszti, nemzetközileg (ICF) akkreditált tanácsadó, a Magyar Coachszövetség KA kuratóriumi elnöke, a nemzetközi tanácsadói szövetség, az IACM elnökségi tagja

Papp Emese, a Magyar Design Szövetség alapító tagja

 

"DESIGNGONDOLKODÁS" iDesignBudapest program
DESIGNGONDOLKODÁS VEZETŐ TERVEZŐ-TANÁCSADÓ, DESIGN THINKER (+Coach!)
(Vezetői designgondolkodás, Life design, design mint eredményorientált tervező gondolkodás)

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési Karának közös tanúsítványával. A nemzetközi tanácsadói hálózat, az IACM referenciájával. A Magyar Design Szövetség ajánlásával.

Időtartam: 2 félév, 2*120 óra elméleti és gyakorlati képzés sajátélményű gyakorlattal
külön-külön is elvégezhető modulok:

 • 1. félév: life coach (életvezetési) és life designer (élettervezési) tanácsadó
 • 2. félév: business coach (üzleti tanácsadó) és business designer (üzleti tervező)

Díja:         317.500 Ft /félév -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!
Kezdés:   Budapesten

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

Regisztráció:  jelentkezési űrlap
Érdeklődés: 06 30 33 11 878

Részletes információ a Vezetői designgondolkodás / Business Design Thinking) képzésre»

 

Modern üzleti tudományok menedzsere (Vezetői designgondolkodás, design mint tervező gondolkodás/ Business Design Thinking) oktatási program ismertetője

MI A DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés)?

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) KÉPZÉS ELŐNYEI

KINEK AJÁNLJUK A DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) KÉPZÉST?

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) KÉPZÉS EREDMÉNYE, TANÚSÍTVÁNYA

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) ÓRAREND, TANTÁRGYAK

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) TANÁRAI, OKTATÓI

CSOPORTINDÍTÁS: DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés), OKTATÁSI NAPJAI, IDŐTARTAMA

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés TANFOLYAM HELYE

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés DÍJA

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés jelentkezési FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MI A DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás)?

Míg a természetudós a természeti világot, a bölcsész az "embert" tanulmányozza, addig a designer mesterséges entitások (jövőbeli eszközök, szolgáltatások, életformák) létrehozásával foglalkozik. Eszközei a modellkészítés, formatervezési minta, szintézis. Célja: használható, leleményes, humáncentrikus (empatikus) megoldások keresése.

Napjainkban a designról szóló tágabb szakirodalomban nem csupán grafikai és ipari formatervezésről beszélnek, hanem szolgáltatások, rendszerek, gondolatok és szimbólumok tervezéséről is.

A designgondolkodás ebben a tágabb összefüggésben túllép a designerek (építészek, formatervezők) problémamegoldási metodológiáján, és multidiszciplinárissá (több tudományt, szakterületet magába foglalóvá) válik. A különféle tudásterületek integrálásának célja a designgondolkodó számára nem más, mint a lehető legjobb (loveliest) produktum (termék vagy szolgáltatás: élettervezés és üzleti tervezői gondolkodás) megtervezése, illetve egyes, már meglévő termékek és szolgáltatások menedzselése a designgondolkodás segítségével.

Ebben a kontextusban a designerek tervkészítő, tervterjesztő és a tervezést integráló "neonomádok".

A designgondolkodók fő célja, hogy növeljék arra vonatkozó tervezői és vezetői kompetenciáikat, hogy miként lehet átkelni a természetes határokon (az átvitt értelemben vett folyókon), megtalálni a "gázlókat", valamint lerombolni és poszturbánus módon újratervezni az elavult szervezeti struktúrákat, termékeket, szolgáltatásokat, akár egyes folyamatokat, és életformákat.

Napjainkban a menedzsmenttel foglalkozó szakemberek nagy figyelmet szentelnek a designgondolkodásnak. A sikeres 21. századi vállalatok és vezetőik a designerekhez hasonlóan a kulturális változások interpretátoraiként (értelmezőiként, sőt aktív alakítóiként) identifikálják önmagukat, és nem csupán egyszerűen fogyasztói javak és szolgáltatások előállítóiként.

A designszemlélet a piacgazdaság új kontextusában ölt testet, melynek két sajátos vonása a hierarchiák hálózatokká "szelidülése", valamint a bürokrácia teammunkává "vadulása". A designgondolkodás adekvát (alkalmas) válasz arra a merőben új módra, ahogy a kapitalizmus a hatvanas években (a hippi mozgalomban, ellenkultúrában) kiteljesedő támadásokat integrálja, és piedesztára emeli a kreatív munkavégzést, az autonóm döntésekre épülő termelést, az önmeghaladás vágyát.

A designdolkodás különféle szakmákba és szakmai kompetenciákba integrálható. Kiemelt területek: tanácsadás (coaching), stratégia és innováció, szervezeti leadership, globális business, leadership és management, emberi tényezők és technológia, stb.

 

Képzés előnyei: DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás)

A DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás) szakma: produktum-centrikus, megoldásközpontú, kifejezetten eredményorientált, az úgynevezett wicked problems (megoldhatatlan problámák) kezelésre alkalmas eszközöket ad a vezetők kezébe.

21. századi tervezői gondolkodás elsajátítása növeli a teammunka, a projekttervezés, a stratégiai gondolkodás, valamint a jövőtervezés képességét.

Segít abban, hogy 100%-ig neonomád urbándesignerekké, azaz posztmodern vállalatot irányító, designszemléletű leaderekké váljanak az itt végzett hallgatók.

A képzés nagy előnye, hogy tartalmazza a design-alapú coach képzés (életvezetési tanácsadó és a vezető mint coach) modulját is, ilyen értelemben kétféle képzettség, kompetenciakészlet is megszerezhető.

A designdolkodást különféle szakmába és szakmai területbe integrálható. Például: Tanácsadás (coaching), Stratégia és innováció, Szervezeti leadership, Globális business, Leadership és management, Emberi tényezők és technológia stb.

 

Kinek ajánljuk a DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás) képzés porgramját?

Célcsoportunk: Államigazgatásban foglalkoztatottak, humándiplomások, profitszféra felsővezetői, illetve tanácsadói, non-profit és a civil szervezetek vezetői és tanácsadói, a média területén dolgozók, kommunikációs szakemberek, life coachok (életvezetési tanácsadók), önismereti szakemberek. Mindenkinek, akiket érdekel a legkülönbözőbb szerveződésekben (magánszemélyek, családok, cégek, nagyobb szervezeti egységek) jelentkező elakadások, szervezetfejlesztési lehetőségek professzionális megoldási módja, vezetői mesterfogások, vezetői kompetenciák határait feszegető gondolkodásforma, illetve ezek speciális irányai, mint pl. a designgondolkodás-alapú coaching.

Pedagógusoknak, pszichológusoknak, munkapszichológusoknak, felső- és középvezetőknek, jogászoknak, közgazdászoknak, projektmenedzsereknek, coachoknak, üzleti tanácsadóknak, trénereknek... mindazoknak, akik a munkájuk során hasznosítani kívánják az életjavítási, szervezeti kultúra fejlesztési eljárásokat és modelleket, valamint azoknak is, akik új szakmát szeretnénk választani, azaz tréneri és a tanácsadói munkát hivatásszerűen, igen magas szinten akarják művelni.

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás) keretében célunk olyan szakemberek képzése, akik átlátják az információs társadalom struktúráját és működését, képesek a logikatudomány és a döntésmenedzsment-elmélet elsajátítása révén tanácsot nyújtani, sőt akár meg is oldani a felsővezetés szintjén felmerülő problémákat éppúgy, mint az egyéni krízishelyzeteket. Az oktatás során elsajátított tudás alkalmassá teszi a hallgatókat arra, hogy a szerveződések, társadalmi rendszerek minden szintjén hatékonyan avatkozzanak be.

Elsődlegesen azoknak javasoljuk az oktatásnak ezt a formáját, akik hatékonyan szeretnék a rájuk bízott személyeket, munkavállalókat, munkacsoportokat segíteni, irányítani, olyan képességek birtokába akarnak jutni, melyek lehetővé teszik számukra a tudatos karriertervezést és a mindennapok menedzselését.

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés, eredményorientált tervező gondolkodás) képzés eredménye, tanúsítványa

A képzés kimenete, a közös tanúsítványon szereplő megnevezés (Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrásfejlesztési Karának közös tanúsítványával):

DESIGN THINKER (designgondolkodás) külön-külön is elvégezhető:

 • 1. félév: life coach (életvezetési) és life designer (élettervezési) tanácsadó
 • 2. félév: business coach (üzleti tanácsadó) és business designer (üzleti tervező)

A 27 országot tömörítő nemzetközi tanácsadói hálózat, az IACM referenciájával.
A Magyar Design Szövetség ajánlásával.

A tanúsítványt aláírják:

PhD Dr. Kollár József, a Dr. Kollár Iskola igazgatója, a Magyar Coachszövestég KA szakmai vezetője, a 27 országot tömörítő tanácsadói szövetség, az IACM elnöke, a Magyar Design Szövetség alapító tagja

PhD Dr. Habil. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi magántanára, tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének osztályvezetője, tudományos főmunkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia  köztestületi tagja, a Kecskeméti  főiskolai tanára

PhD Dr. Habil Nemeskéri Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem dékánja

Dr. Kollárné Déri Kriszti, nemzetközileg (ICF) akkreditált tanácsadó, a Magyar Coachszövetség KA kuratóriumi elnöke, a nemzetközi tanácsadói szövetség, az IACM elnökségi tagja

Papp Emese, a Magyar Design Szövetség alapító tagja

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) ÓRAREND, TANTÁRGYAK

A modulok (félévek) külön-külön is elvégezhetők:

Külön-külön is elvégezhető:

 • 1. félév: life coach (életvezetési) és life designer (élettervezési) tanácsadó
 • 2. félév: business coach (üzleti tanácsadó) és business designer (üzleti tervező)

Tárgyak

 • Designgondolkodás (Design Thinking) (szeminárium) 40 óra

 • Designgondolkodás gyakorlata (esetelemzések és direkt kompetenciafejlesztés) (gyakorlat) 40 óra

 • Posztmodern vállalat (előadás) 10 óra

 • Újmédia (gyakorlat) 10 óra

 • Önismeret 10 óra

 • Abdukció, azaz a felfedezés logikája és gyakorlata 10 óra

 • Tudástermelés, hálózati tanulás logikája és alkalmazása (szeminárium) 10 óra

 • Tudástermelés, hálózati tanulás logikája és alkalmazása (gyakorlat) 10 óra

 • Designgondolkodás-alapú, cselekvésorientált konfliktusmenedzsemnt (vezető mint mediátor) (szeminárium) 30 óra

 • Designgondolkodás-alapú, cselekvésorientált konfliktusmenedzsemnt (vezető mint mediátor) (gyakorlat) 30 óra

 • Designgondolkodás-alapú, cselekvésorientált coaching (vezető mint coach) (szeminárium) 20 óra

 • Designgondolkodás-alapú, cselekvésorientált coaching (vezető mint coach) (gyakorlat) 20 óra

 • Sajátélményű designgondolkodás (az iskola szervezésében megvalósuló gyakorlat) 20 óra

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) TANÁRAI, OKTATÓI

PhD Dr. Szécsi Gábor, egyetemi magántanár

PhD Dr. Kollár József, egyetemi oktató, design-oktatási klaszter vezetője

PhD Dr. Zsávolya Zoltán, József Attila-díjas író

Horváth Éva Mónika, festőművész, esztéta, művészeti performer

Papp Emese kommunikáció szakos bölcsész

Dr. Kollárné Déri Kriszti, nemzetközi fokozatú tanácsadó

PhD Dr. Kurucz Attila, folyamat- és teljesítménymenedzsment tanácsadó nagyvállalati gyakorlattal

Zernovácz Erzsébet és Makray Gábor színművészek

Mádi Piroska, színésznő, énekes, tanár, viselkedéselemző-pszichológus (BA)

 

CSOPORTINDÍTÁS: DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) OKTATÁS NAPJAI, IDŐTARTAMA

Képzés (3.csop.):

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

Képzési napok: minden hónap első 3 szombatján 10-18 óráig (1 oktatási nap 10 tanítási órát jelent)..

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés TANFOLYAM HELYE

Life és Business Design Intézet, Dr. Kollár Coaching Iskolája
Budapest-Belváros, Váci utca, a Szent Mihály templommal szemben (kapu: 1056 Budapest, Nyáry Pál u. 4., 2. emelet)

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés DÍJA

Képzés önköltséges: 317.500 Ft/félév -20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!, mely külön-külön is elvégezhető.

A képzés tartalmazza: az online tananyagot, a tankönyvet, segédanyagokat, az oktatási napokat, a gyakorlati képzést.

Részletfizetés lehetséges (regisztrációkor 100.000 Ft, majd 3-3 részletben)

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) képzés jelentkezési FELTÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS, JELENTKEZÉS

Feltétel: BA/MA szintű főiskolai vagy egyetemi diploma, folyamatban lévő felsőoktatási képzés is lehetséges

Felsőfokú képzettség hiányában egyéni elbírálással is felveszünk hallgatókat az iskola igazgatójának egyedi engedélyével.

Jelentkezés, regisztráció: ONLINE JELENTKEZÉS

Jelentkezést egy automata e-mailben és ezt követően egy részletes visszaigazolás formájában erősítjük meg.

Érdeklődés, tájékozódás: Dr. Kollárné Déri Kriszti, +36 30 33 11 878, kriszti.deri@drkollarcoaching.hu

 

DESIGNGONDOLKODÁS (design mint tervezés) MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÁS

Egy designgondolkodáson alapuló világhírű cég: az IDEO önvallomása

A Szilícium-völgy szívében egy David Kelly nevű fiatal designer a következőket írta egy jóbarátjának. "Olyan céget szeretnék alapítani, amelyben a legjobb barátaimmal dolgozhatok együtt." Erre a barátságra és vállalkozókedvre épül az IDEO, melynek irodáiban jelenleg 550 ember dolgozik világszerte, akikkel nap, mint nap kíváncsian, optimistán és kifogyhatatlan humorral navigálunk a jövőbe. Gyártók, designerek, hackerek, építészek, gondolkodók, kutatók, írók, figyelmesen hallgatók, hazárdőrök és kivitelezők csapata. És szeretjük, amit csinálunk!

A designgondolkodás vázlatos története

A hatvanas és hetvenes években kapott először nagy figyelmet a design-tevékenység, amelynek köszönhetően a nyolcvanas és kilencvenes években a design-szakmától különböző tevékenységi körökben is megjelent mint sokat ígérő módszer. Napjainkban más diszciplínák mellett, például a managementtel foglalkozó kutatók (annak érdekében, hogy megújítsák az általuk kutatott, tanított, nem ritkán a gyakorlatban művelt tudásterületet) is nagy figyelmet szentelnek a designgondolkodásnak. Például a szervezetei design, a stratégiai tervezés, a kutatástervezés mind olyan diszciplínák, melyekben egyaránt fontos szerepet kap a designgondolkodás. A menedzserek megpróbálnak a designerekhez hasonló szemléletet elsajátítani, egyfajta designatitűddel viszonyulni a felmerülő problémákhoz. Számos szervezet kvázi-design-teammé alakítja önmagát. A szervezetek a designerekhez hasonlóan a kulturális változások interpretátoraiként és alakítóiként kezdik önmagukat identifikálni, és nem csupán úgy tekintettetek magukra, mint fogyasztói javak és szolgáltatások előállítóira. Mindez a piacgazdaság új kontextusában ölt testet, melynek két sajátos vonása a hierarchiák hálozattokká alakulása, valamint a bürokrácia teammunkává szelidülése. Merőben új kontextust teremt az a mód is, ahogy a kapitalizmus a hatvanas években (a hippi mozgalomban, ellenkultúrában) kiteljesedő támadásokat integrálja, és piedesztára emeli a kreatív munkavégzést, az autonóm döntésekre épülő termelést, az önmeghaladás vágyát. A legértékesebb munkaköröket betöltő dolgozókat vagy szabadúszókat (Richard Florida szavaival) a kitüntetett "kreatív osztály" tagjainak sorába emelte. Charles Florida a The Rise of the Creative Class címú köny szerzője egyik írásában a zseni új típusát teszi meg a kreatív osztály paradigmatikus hősének: ez az új típusú hős (akiből Florida professzor szerint) harmincnyolc millió található Amerikában, olyan "zseni", aki az alkotó munka mellett nem mond le az élet élvezetéről sem, hiszen olyan városban vállal csak munkát, ahol jelen van a három T. A high tech, a tolereancia és a talentum, vagyis az innováció nagyvárosaiban a bohém technonomádok szórakozva dolgoznak és dolgozva szórakoznak.

A designgondolkodást számos egyetemen tanítják: például Stanford University, Oxford University, Tempel University, University of Toronto, Case Western Reserve University stb. Ugyanakkor egyetlen általunk ismert egyetemen sincs átfogó, integratív designképzés. A designgondolkodás különféle egymástól távol eső diszciplínákban jelen van, egyes egyetemek kisebb-nagyobb intézeteiben oktatják, de egyetlen designgondolkodásra épülő egyetem és átfogó oktatási projekt sem működik a nemzetközi piacon.

A designdolkodást különféle szakmákba integrálható. Például: Stratégia és innováció, Szervezeti leadership, Globális business, Leadership és management, Emberi tényezők és technológia stb.

 

 

Képzési naptár Dr. Kollár Coaching Iskolacsoport képzései

Jelentkezési a képzésre:  online űrlap

Érdeklődés: 06 30 33 11 878

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, valamint az IACM nemzetközi tanácsadói szövetség akkreditációs bizottságának közös tanúsítványával

Life coach képzés (személyi és életvezetési, élettervezési tanácsadó)

+mediáció

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

A coach képzés már >>távoktatásban<< is elérhető személyi mentorral és gyakorlati lehetőséggel.

Business coach képzés (üzleti és üzleti tervező tanácsadó)

+mediáció

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

A coach képzés már >>távoktatásban<< is elérhető személyi mentorral és gyakorlati lehetőséggel.

Modern üzleti tudományok menedzsere

Designgondolkodás vezető tervező-tanácsadó
(Vezetői designgondolkodás és life design, design mint tervezés coach képzéssel)

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

Az IACM és a Magyar Design Szövetség ajánlásával.

Mester coach képzés, tréner, szupervízor

A coach képzés >>távoktatásban<< is elérhető személyi mentorral és gyakorlati lehetőséggel.

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

Abduktív pszichológiai terapeuta/ tanácsadó

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

A képzés már >>távoktatásban<< is elérhető személyi mentorral és gyakorlati lehetőséggel.

Mediátor és mester mediátor

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

Önismereti (ontological) terapeuta és csoporttréner

A képzés Budapest, Váci utcában a PÉCSI EGYETEM közös tanúsítványával is

-20% kedvezmény Dr. Kollár OkosKedden!

>> KEZDÉSI IDŐPONTOK (klikk)

A képzés már >>távoktatásban<< is elérhető személyi mentorral és gyakorlati lehetőséggel.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallgatóink, akikre büszkék lehetünk: Miller Zoltán Köztársasági Érdemrend Ezüstkeresztjével kitüntetett színművész, Dr. Szabó Tünde úszó olimpikon, Dr. Tiba Zsolt Budapest város volt főjegyzője, Balogh Emese vezető ásványvízgyártó tulajdonosnője, Dr. Rusznák Tamás az Állami Bankfelügyelet exelnöke, Dr. Rostás Rita főiskolai tanár, Dr. Bányai Ferenc egyetemi docens, ELTE  

Már kapható a könyvünk a LIBRI-ben és a Bookline-on is.

Itt olvashatók az ajánlások a könyvhöz.


Képzési rend: Képzési naptár

 
GYIK »

 

Dr. Kollár Coaching Budapest, a Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány tagja és programjainak képviselője és oktatója / Hungary, Rőzse u. 6-8. 4. ép. 41.
Magyar Coachszövetség Közhasznú Alapítvány 01035-2010 számon regisztrált felnőttképzési intézmény
bejegyzés: 15Pk.60175/2008/4. 2008.09.03., adószám: 19335441-1-05
Tel.: +36 30 33 11 878 | Információ az Iskoláról | coachkepzes@gmail.com
Az oldalak tartalma a szellemi tulajdonjogot megillető jogvédelem alatt áll. Tilos másolni, a szöveget részben vagy egészben átalakítani, parafrázisát, értelmezését adni, a szerzők engedélye (PhD Dr. Kollár József kifejezett írásbeli hozzájárulása) nélkül idézni.

godaddy tracker

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó webmester-hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki. Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus

""... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít."

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, a Dr. Kollár Iskola volt hallgatója
"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben...
biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus