KIK VAGYUNK? TANÁCSADÓI SZOFTVER NEMZETKÖZI IACM ALUMNI FRANCHISE

KÉPZÉS COACHING MEDIÁCIÓ TANÁCSADÁS
TERÁPIA
ISKOLÁNKRÓL NEMZETKÖZI TAGSÁG JELENTKEZÉS KAPCSOLAT
SZOMAESZTÉTIKAI KÉPZÉSEK ÉS TÁBOROK
 
INFÓ  
Szomaesztétikai képzések és táborok

Jelentkezés, regisztráció
Online regisztráció
Érdeklődés:
Román Júlia Event manager
info@eloadasok.com
Dr. Kollárné Déri Kriszti
tréningvezető
06 70 6313311


Szervezetépítő SZOMAESZTÉTIKAI PROGRAMOK:

"SZÉP MÚLT VÁR RÁNK" Dr. Kollár József

Programbemutatók:

Célunk: A reziliencia tudásának és képességének elsajátítása. Reziliencia, rugalmas alkalmazkodóképesség. A résztvevő vezetőként megtanuljuk azokat a kognitív (gondolkodási) modelleket és a testi (mozgási) gyakorlatokat, melyek krízis- és stresszhelyzetben, változás alkalmával hatásos megküzdési stratégiát, stabil lélekjelenlétet biztosít. Képessé válunk arra, hogy ezeket az eredményes viselkedésmintázatokat másoknak is megmutassuk, sőt megtanítsuk. Ilyen módon a tréningen elsajátított tudás és tapasztalat egy nagyobb közösség hasznára válhat.

Részletes program (pdf)

Jelentkezés (online űrlap)


Szomaesztétika, vagyis a szomatikus esztétika a test harmonikus működésére utal. Embodied mind, megtestesült elme.
A szomatikus coaching, nem más mint fizikai és kognitív s
zervezetépítés. A testen, tudatos testérzeten keresztül történő gondolkodás.

Örömteli és tudatos testérzet örömtelibb érzéseket generál. Az új érzések újabb gondolatokat hoznak létre, melyek ismét frissebb, kívánatosabb, jobb közérzetet okozó, vadonatúj érzelmeket váltanak ki. Ezt nevezzük a gondolkodás és az érzelmek evolúciójának.

Ön lemondana a fejlődésről?

A szomaesztétika két összetevőből áll. Egyrészt a saját, illetve mások testére irányuló esztétikai reakcióból, másrészt saját testünk belső működésének esztétikai megtapasztalásából. "Mély lélegzetet venni, érezni, amint vérünk megtisztul a levegővel való találkozás által, és ahogyan egész keringési rendszerünket friss energia, erő járja át, szinte mámorító öröm, melynek esztétikai értékét aligha lehet kétségbe vonni."

Ha életünk célja nem csupán a külvilág tényeinek számbavétele, hanem az önmegismerés is, akkor testünk működésének esztétikai dimenziói is részét képezik az önismeretnek. A szomaesztétika tehát egyszerre foglalkozik a testnek, mint az esztétikai tapasztalat tárgyának, a formálásával, valamint a szomatikus működés révén megélhető esztétikai élmény intenzitásának és minőségének a javításával. Testi állapotaink és érzéseink tudatosítása lehetővé teszi, hogy jobban élvezzük múló hangulatainkat és tartós attitűdjeinket.

A legkülönfélébb SZOMAESZTÉTIKAI PROGRAM-jainkat speciálisan azok számára állítottuk össze, akik az alábbiak közül legalább egy szempontot különösen fontosnak tartanak a maguk számára.

A programot mindenkinek ajánljuk, aki

  • érti és megérti az optimális fizikai, lelki, szellemi teljesítőképesség állandósításának szükségességét, a jó szomatikus (testérzeti), szociális, pszichés közérzet megteremtésének, visszaállításának és megőrzésének jelentőségét
  • munkájából adódóan (vezetőként, trénerként, előadóként) sokat szerepel nagyobb csoportok, közösségek előtt, így nem kíván lemondani a testnyelv elsajátításáról és intenzív használatáról, a tudatos testbeszéd és testérzet adta magabiztosságról, a testtudatos viselkedésből nyert erőről és sikert sugárzó megjelenésről
  • nem ér rá intenzíven sportolni, vagy szívesen mozogna többet, de nincs alkalma rá. Olyan mozgásformát, testtudatos életvitelt kíván kialakítani, ami egy városlakó számára is biztosítja az egészséges életmódot, stresszkezelést, stressz okozta betegségek megelőzését és rekreációját (az egészség visszaállítását),
  • szabadidejét nemcsak eltölteni kívánja, hanem a következő éveire, így a körülötte állók sorsára is nagy befolyást jelentő, új ismeretekre, tapasztalatokra kíván szert tenni
  • hasonló gondolkodású társak után kutat, örömmel venné olyan személyek ismeretségét, aki osztozik az életigenlő, személyes filozófiájában
  • egyszerűen jobban akarja érezni magát a bőrében

Szervezetépítő SZOMAESZTÉTIKAI PROGRAMOK:


 


 
 
 
 
 
 
 

Iskolánk Facebook oldala

Személyes kapcsolat a Facebookon

 

 

 
 
Dr. Kollár Iskola Budapest, az alapító, PhD Dr. Kollár József hozzájárulásával kialakított szakmai szakértői közösség, mely a Magyar Coachszövetség 2008. tagja, szolgáltatásainak és programjainak képviselője/ Székhely: Hungary, 1102 Kőrösi Csoma S. u. 6.b., 2.em. 24.
A honlap tartalmáért a Magyar Coachszövetség 2008. felelős.
A honlap fenntartója: Magyar Coachszövetség Alapítvány (Magyar Coachszövetség 2008.) 01035-2010 számon regisztrált felnőttképzési intézmény
bejegyzés: 15Pk.60175/2008/4. 2008.09.03., adószám: 19335441-1-05
Tel.: +36 70 6313311 | Információ az Iskoláról | coachkepzes@gmail.com
Az oldalak tartalma a szellemi tulajdonjogot megillető jogvédelem alatt áll. Tilos másolni, a szöveget részben vagy egészben átalakítani, parafrázisát, értelmezését adni, a szerzők engedélye (PhD Dr. Kollár József kifejezett írásbeli hozzájárulása) nélkül idézni.
A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó webmester-hez.
 shs webdesign www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2012
 
 

"Coaching a 21. században."

HR Portál

"Az ELTE Társadalom- és Szervezetpszichológia Karán végzett 2011. évi felmérés szerint a magyarországi legismertebb és legnevesebb 60 coach közül 8 a Dr. Kollár Coaching Iskolacsoportból került ki. Ezt az átütő eredményt egyetlen másik iskola sem tudta elérni."
"Kollár József különös nyereség a magyar szellemi életben..."

Prof. Pléh Csaba, akadémikus

""... Déri Krisztina jelentős munkát végzett a (...) szervezeti és vezetési kultúra fejlesztése terén."

Prof. Kálmán Erika, intézetigazgató

"Elgondolkodtat, cselekvésre ösztönöz és új utak kipróbálására indít."

Dr. Rusznák Tamás, az Állami Bankfelügyelet exelnöke, egyetemi oktató, a Dr. Kollár Iskola volt hallgatója
"A szakmai minősítéseik is kiválóak. Feltételezésem szerint az intézményben folyó oktatás nemkülönben... biztosíthatom arról, hogy nyomon követem eredményeiket, és fejlődésüket, mert minden tekintetben értéknek tartom azt, amit alkotnak."

Szuhai Nóra Coach

 

Szeretettel várjuk a SZOMAESZTÉTIKAI
NAPOK eseményeire!
06 70 6313311