A tanĂĄcsadĂĄsrĂłl: coaching-folyamatok ĂŠs technikĂĄk

"... előírás szerint kell edzened magad, akár hőség van, akár hideg. Egyszóval úgy kell engedelmeskedned az edződnek, mint az orvosnak. Azután ki kell állnod a versenyre, megtörténhetik, hogy megrántod a kezed, kificamítod a bokád és rengeteg port kell nyelned. Megeshetik, hogy közben meg is ostoroznak, és a végén mindennek a tetejében le is győznek."

Forrás: Epiktétosz kézikönyvecskéje, vagyis a stoikus bölcs breviáriuma

Dr. Kollár Iskola coach képzés, top tanácsadó képzések  Dr. Kollár József fotója

Most bemutatjuk Önnek az angolkertet, de tudnia kell, mi a dzsungelben járunk. A közös munka sokkal izgalmasabb, kalandosabb és látvány (eredmény) sokkal katartikusabb annál, mintha mások egy kitaposott ösvényen vezetnék Önt (anyós, barát és a többi jóhiszemű, naív tanácsadó)! Tudjuk, hogy egyelőre ismerősebbnek, beláthatóbbnak, biztosabbnak, egyúttal biztonságosabbnak tartja azokat a javaslatokat, megoldásokat, amiket ők tanácsolnak, vagy amit Önmár korábban is sikeresen alkalmazottl, amit a szüleitől látott és a tanárai mondtak... Ha ez az út volna (csak) a helyes, hogyan lehet, hogy nem oldotta meg, nem oldották már meg a problémáját?

A coach-át jól válassza meg. Mi nem támogatjuk a megoldás-központú és az eredmény-, vagy teljesítmény-orientált coachingot, mert az eredmények rövidtávúak. Az amerikai szakirodalom is több helyen említi, hogy az ügyfelek a coach távozása után hamar visszaesnek és a korábbiakhoz hasonló módon élnek, dolgoznak és gondolkoznak. Újabb eredmény csak akkor várható, ha ismét egy coachoz fordulnak. Mi ennek az oka? Nem a, és nem egy problémát kell megoldani, hanem a problémáról való gondolkozásunkat kell megváltoztatni. Ezt szolgálja az ontológiai coaching.

Gyakran azt hisszük, hogy tudjuk, mit akarunk elérni az életben, abban azonban már kevésbé vagyunk biztosak, hogyan juthatunk el odáig. Előfordulhat, hogy bevalljuk, nem mindig tudjuk, hogyan lehet elkerülni, amire nem várunk, amit nem akarunk.
Mit gondol, lehetséges az, hogy sokszor nem is azonosítjuk, valójában mi hiányzik nekünk?

Az ontológiai coach nem egy előre megszerkesztett forgatókönyv alapján ismeri meg és vezeti a tanácsot kérőt. Nem mondja meg, hogyan kell viselkedni, mit jelent boldognak lenni, hogyan kell élni, ki a jó apa, milyen a nagyszerű anya, a felelős munkavállaló, a követhető vezető. Sokkal inkább ahhoz segít hozzá, hogy kimondjuk, pontosan mit kívánunk megtenni, mivé szeretnénk változni, hogyan akarunk élni és mindez mit ér meg számunkra. A tevékenysége arról szól, hogy megmutatja, miképpen érezzük jobban magunkat, hogyan bővítsük a lehetőségeinket, mi módon növeljük a kapacitásunkat, hogyan tanuljuk meg hatékonyabban, mindemellett jobbra, élhetőbbre, eredményesebbre és örömtelibbre megtervezni a jövőnket.

 

Több mint tudomány, művészet. Ezért kérjük, ne várjon előre legyártott, kipróbált paneleket!

 

Az ontológiai coach egy jól megfigyelő ember, aki képes sikeresen beavatkozni az élettervezés folyamatába, meg tudja mutatni, hogy a korábbi, nem megfelelő cselekvési mintákhoz képest, hogyan érdemes új módon gondolkozni a problémákról, új módon megoldani azokat, egyszóval hogyan kell érdemi változást elérni.

Az ontológiai coaching elsősorban három területen dolgozik -amik kölcsönösen függenek egymástól-, a fizikai test, az érzelmek és a nyelv.
Az ontológiai coach arra összpontosít, a konzultációk során miképpen értelmezze a hozzá forduló személy jelenlegi állapotát (azaz értékrendjét, a viselkedését befolyásoló szabályokat, vágyait, erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, az előtte álló veszélyeket), pontosabban a társalgási szinten beazonosított kompetenciáit annak érdekében, hogy részt vegyen megoldási alternatívák, másképpen életstratégiák, rövid, vagy hosszútávú tervek kialakításában és ezzel az életvezetési nehézség, elakadás, vagy bármiféle probléma megoldásában.

A konzultációs módszerünk három alapvető társalgási mintára épül:
-Leíró beszélgetések
-Elgondolkodtató, tervező beszélgetések
-Cselekvő beszélgetések

 

A beszélgetés célja

 

. megismerjük az élettörénetét, különösen a sajátos narratíva-jegyeit: mitől látja úgy a világodat, ahogy, milyen területen boldogul jól, sőt kiválóan, milyen kérdésekben vár segítséget annak érdekében, hogy hasonlóképpen sikeresnek érezze magát, mint másutt.
Más szóval, a coaching szempontjából létfontosságú, hogy megismerjük az egyéni érzékelését és értelmezését arról, kicsoda Ön , milyen a világ, egyben az a hely, ahonnan lehetősége nyílik bármilyen lépés megtételére.
Ha megpillantunk egy széket, megtehetjük azt a kijelentést, állítást róla, hogy ez egy szék, mert ez egy tény. Hogy ez a szék kényelmes, vonzó vagy csúnya, csupán értékelés. Egy személy értékelése. A probléma a legtöbb ilyen értékeléssel, hogy nincsenek tények (vagy ingatagok és más-más szempontból vizsgálva megkérdőjelezhetők, örökölt és utánzott minták alapján alakulnak). Ezek "csak" a véleményünk, amik kétségtelenül befolyásolják, hogy milyen módon fogunk reagálni egy-egy helyzetre, problémára, feladatra, életvezetési állomásra, válaszútra. Sokszor éppen a hibás értékelések akadályozzák a legjobb eredményeket. Hangsúlyozni szeretnénk annak fontosságát, hogy különbséget tudjunk tenni, hogy a megállapításaink értékelések vagy állítások, ez lehetővé teszi számunkra, hogy megkülönböztessük a véleményt a tényektől. Így jön létre a plasztikus, alkalmaszkodó és egyedüli adekvát magatartásunk, a mi szavainkkal a gyenge ontológiánk . Ha megértjük, hogy egy szituáció nehézségére, lehetetlenségére és kilátástalanságára vonatkozó értékeléseink csak pillanatfelvételek és nem a hideg, kemény tények, akkor képesek leszünk alakítani a helyzetünkön. Az így elért eredményeink ismét visszahatnak az értékeléseinkre (a coaching által előidézett sikerélmény, pozitív feadback).
Ha a világot úgy látjuk mint egy veszélyes hely ("erős ontológia", rugalmatlan elképzelés, vagy vélemény), minden sztár gondolatunkat (pl. honnan fenyeget minket a veszély, azaz mit látunk problémának, milyen módon lehet és kell ebben a veszély(es)helyzetben helyt állni, vagyis feladatot, problémát megoldani, mi a helyes viselkedés és stratégia, stb.), legfőképpen a döntéseinket eköré az álláspont köré fonjuk ( lehorgonyzási heurisztika, téves és veszélyes merevség). Talán soha nem utazunk majd repülőgépen, vagy éppen egyedül, esetleg veszélyre utaló gyanús mitázatokat, mi rosszabb, tendenciákat igyekezhetünk azonosítani. A kockázatok csökkentésére megtilthatjuk a gyerekeinknek, hogy ezt vagy azt ne tegyék, akár ellenkezőleg, így vagy úgy éljenek biztonsgosan, okosan, jól, helyesen. Máris átadtuk a téves heurisztikáinkat, egyúttal átörökítettük a félelmeinket és a korlátainkat.
Világunkról mondott véleményünk közvetlenül megfelel annak, amint a problémánkról, problémánknak gondolunk.
Világos tehát, hogy a megfigyelőtől az értékelést adó személytől függ, hogyan éli az életét, és milyen kockázatot hajlandó, vagy sem vállalni. Ha a coaching során alakítunk ezen ( attitűdváltás ), a hozott problémát is jó eredménnyel tudjuk megoldani.

. megtudjuk, mik az álmai, meglátja, hogyan alakítjuk mindezt egy gigantikus poszterré, amit kitehet a szobája falára, minden nap gyönyörködhet benne, megfigyelheti, hová fog eljutni, mi az a nagyszerű, ami vár Önre;

. egyszer és mindenkorra áttörést érjünk el, tervekből valóságot, egyben egy új világot építünk fel veled, mi ezt nevezzük katartikus attitűdváltásnak.
Minden apró változás, amit tapasztal, ennek az egyedi megjelenései. A legtöbb probléma megoldásának alapja a "gyenge ontológiai" modell : ha megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, megváltoznak maguk a problémák is. Amennyiben az új tervekhez képesek vagyunk hozzárendelni a megváltoztatott tetteinket, cselekvéseinket (más módon vislekedünk) az eredményeket is megváltoztatjuk (elakadásból továbblépés).
Ha tehát a világot veszélyes helynek látjuk, jó eséllyel többnyire bizalomra (pl. kapcsolatainkra) vonatkozó kérdéseket fogunk feltenni és ennek okán ilyen jellegű problémákat fogunk érzékelni és megfogalmazni. A coaching eredményeképpen létrejövő új kompeneciánk birtokában teljes mértékben tisztában leszünk azzal, hogy a viselkedésünk biztosítja a lehetőségeinket. Nem a helyzetünk lehetetlenségén fogunk elakadni, hanem azon igyekszünk majd, hogy a körülmények sokoldalú megfigyelését követően rugalmasan alakítsuk a helyzethez a viselkedésünket. Többé már a döntéseket, nem kizárólag a megszokott véleményeink és ítéleteink vezérlik.

. megfigyeljük, hogyan sikerül belaknia az új világot, boldogul-e a berendezésével, kiegyensúlyozottabbak-e a mindennapok, nyugodtabb-e, jobban eligazodik-e a környezetében. Apró csavarhúzó-mozdulatokkal állítgatunk még egy kicsit.

Ki a magasan képzett coach?

 

Aki mögött diszciplináris háttér, tudományos, legalábbis nagyon alapos felkészülés áll.

 

Aki magas szintú szakmai munkája mellett akkreditált coach képzésen is részt vett.

 

Aki rendszeresen tartja a kapcsolatot az őt kiképző iskolájával és szakmai közösségével.

 

Aki igazolt gyakorlattal rendelkezik.

Dr. Kollár Iskola coach képzés, top tanácsadó képzések Dr. Kollárné Déri KrisztiMindig kérdezze meg a coachától!

 

Mi a végzettsége, miben áll az ő erőssége?

Hol, melyik iskolában, konkrétan hány órát tanulta a coachingot?

Ki a szupervízora és mentora?

Ki ajánlja őt, ki áll jót érte?

 

"Az emberi magatartásról évezredek óta óriási ismeretanyagot halmozott fel a mindenre kíváncsi emberi szellem, mindenekelőtt az irodalom és részben a filozófia (mely utóbbiból csak az utolsó száz évben különült el a pszichológia tudománya).

Valamiről, ami ilyen régóta az emberek figyelmének középpontjában áll, látszólag nehéz újat mondani- és különösen nehéz az újjal az írók, a művészek és a filozófusok figyelmét felkelteni.

Hiszen ők, legalábbis a legnagyobbak közül, valóban mélyebben látó, rafináltabb szakértői az emberi léleknek, mint a legtöbb pszichiáter, vagy pszichológus -még ha tudásukat nem is elvont-általános, hanem érzéki-közvetlen rögzítik és adják is elő."

(Forrás- Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis)

Ugrás a coach képzés, top tanácsadó képzések oldalára