ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

drkollarcoaching.hu komolyan veszi a szolgáltatást igénylők adatainak védelmét.
Miközben kiváló szolgáltatásokat ajánlunk, elkötelezetten védjük adatai biztonságát is.


Az Adatvédelmi Szabályzat célja és hatóköre

drkollarcoaching.hu (továbbiakban: „Drkollarcoaching”) jelen Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) a Magyar Coachszövetség Alapítvány adja ki Drkollarcoaching adatfeldolgozási gyakorlatainak ismertetése érdekében. Drkollarcoaching a személyes adatokat az Európai Unió Személyes Adatok feldolgozásáról szóló irányelve, valamint a termékeink és szolgáltatásaink nyújtásának országaiban érvényes adatvédelmi törvények, továbbá egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek követelményeivel összhangban dolgozza fel. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvben és az országos adatvédelmi törvényekben meghatározott személyes adatokra („Személyes Adatok”) vonatkozik, továbbá minden olyan információra, amelyet Ön Drkollarcoaching rendelkezésére bocsát. Ha Ön társasági formában tevékenykedik, az Ön üzletére vonatkozó információ nem Személyes Adat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat leírja az Ön által megadott információk gyűjtésének és feldolgozásának módját, ismerteti az Ön jogát a megadott információk feldolgozásának korlátozására, illetve az Ön nálunk tárolt információkra vonatkozó hozzáférési, helyesbítési és törlési jogát. Az Ön által Drkollarcoaching közreműködésével Drkollarcoaching vagy Drkollarcoaching partnerei által szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megadott információk általunk történő felhasználására vonatkozó részletek a megfelelő feltételekben találhatók, és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal együtt értelmezendők.

Az Ön jóváhagyása a személyes adatok használatára vonatkozóan

Személyes adatait csak az Ön jóváhagyásával használjuk fel. Ön megtagadhatja vagy visszavonhatja Drkollarcoachingtól a Személyes Adatai felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Bizonyos Személyes Adatokra azért van szükségünk, hogy Önnek szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítsunk, vagy teljesíteni tudjuk jogi kötelezettségeinket, és amennyiben Ön visszatartja, vagy visszavonja a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását, az akadályozhatja Drkollarcoachingt az Ön által megrendelt szolgáltatások vagy termékek biztosításában. További Személyes Adatok nem szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, azonban felhasználunk ilyen adatokat marketing, kommunikáció és egyéb célokból, vagy annak érdekében, hogy Drkollarcoaching vagy Drkollarcoaching partnerei jobb szolgáltatást nyújtsanak Önnek. Személyes Adatainak fenti célokból történő felhasználására Önnek nem szükséges engedélyt adnia. Jelezni fogjuk Önnek, hogy mely Személyes Adat megadása kötelező, és melyik nem kötelező. Drkollarcoaching weboldal használatával Ön elfogadja meghatározott információk gyűjtését. Lásd az alábbi Hogyan gyűjtünk információkat? fejezetet.

Milyen információkat gyűjtünk?

Az Ön Drkollarcoachingnál fennálló kapcsolatától függ, hogy milyen Személyes Adatokat és egyéb információkat dolgozunk fel. A Személyes Adatok és egyéb információk között az alábbi információkat gyűjthetjük:
  - Név
  - Vállalat adatai
  - Lakcím és a vállalat címe
  - Születési hely, dátum
  - Adóazonosító száma vagy adóazonosító jel,
  - Telefonszám
  - IP-cím, MAC cím és böngészővel kapcsolatos információk
  - E-mail cím
  - Milyen képzésen szeretne részt venni
  - Milyen tanácsadáson szeretne részt venni
  - Egyéb, személyazonosítást szolgáló adatok, információk


Cookie-k használata

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön számítógépére, hogy weboldalaink emlékezzenek az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek nem kell újra megadni azokat, amikor egy oldalt ismét megtekint vagy ugyanazon a weboldalon egy új oldalra látogat. Annak mérésére is felhasználunk cookie-kat, hogy Ön miként használja a weboldalainkat, így azok minél jobban kielégíthetik az Ön igényeit. Szabályozhatja, hogy számítógépe fogadja-e a cookie-kat, letiltásuk azonban hatással lehet weboldalaink használatára.

Hogyan gyűjtünk információkat?

Számos módon gyűjtünk Öntől személyes adatokat és egyéb információkat, többek között:
  - amikor weboldalainkon megadja személyes adatait Drkollarcoachingnak;
  - cookie-k használatakor;
  - Drkollarcoaching szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozó, papír-alapú vagy online rendelés beküldésekor;
  - Drkollarcoaching Szerződésének beküldésekor;
  - amikor email-ben, telefonon, faxon, chat vonalon vagy egyéb módon kommunikálunk Önnel; valamint
  - amikor Drkollarcoaching üzleti partnerei adják meg személyes adatait Drkollarcoaching számára.
Drkollarcoaching nem kéri Öntől telefonon vagy email-ben hitel/bankkártyaszámát, számlaszámát, jelszavát vagy PIN kódját. Javasoljuk, hogy ne nyisson meg ilyen jellegű információt kérő email üzeneteket, és ne válaszoljon azokra. Ha ilyen kérést kap, lépjen kapcsolatba Drkollarcoachinglal.

Hogyan használjuk fel személyes adatait?

Drkollarcoaching számos célra használja fel a Személyes Adatokat, többek között:
  - Drkollarcoaching és partnerei szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó megrendeléseinek ellenőrzésére, feldolgozására és adminisztrációjára;
  - a biztonságos rendelési folyamat érdekében, Drkollarcoaching szolgáltatások és termékek Ön általi vásárlásával vagy használatával kapcsolatban
  - a kereskedelmi kapcsolatunk fenntartására, ideértve a számlázási és ügyfélszolgálati feladatokat is;
  - szolgáltatási igényeinek elemzésére, megértésére és a rájuk való válaszadásra;
  - az általunk Önnek ajánlott termékek és szolgáltatások javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében
  - a más vállalatok által kínált, Önt esetleg érdeklő termékek és szolgáltatások azonosítására;
  - törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítésére, valamint Drkollarcoaching jogi és pénzügyi érdekeinek a védelme érdekében (beleértve csalások felfedését és megelőzését)
  - szolgáltatások nyújtására az Ajánlók, az ajánlók által ajánlott személyek vagy vállakozások számára, illetve a Független Vállalkozóink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítésére
  - pénzügyi, könyvelési és adminisztratív feladataink elősegítésére.
  - kereskedelmi és marketing kommunikációs anyagok küldésére az Ön részére Drkollarcoaching és Drkollarcoaching üzleti partnerei által ajánlott, és Önt esetleg érdeklő termékekről és szolgáltatásokról.
  - Az Ön Személyes Adatait kiadhatjuk kormányzati szerveknek, ha ezt ők kifejezetten kérik, illetve statisztikai és elemzési jelentések részeként.


Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Drkollarcoaching addig őrzi az Ön Személyes Adatait, ameddig ez az eredeti adatgyűjtés céljainak elérése érdekében szükséges. Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a Személyes Adatait minimális ideig megőrizzük a törvényi előírások teljesítése érdekében. Személyes adatait legfeljebb a törvények által engedélyezett ideig őrizzük meg.


Hol és hogyan tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön Személyes Adatait Drkollarcoaching biztonságos számítógépes szervereken tárolja Magyarországon, illetve Drkollarcoaching partnerei a szolgáltatásokkal kapcsolatban saját maguk tárolják az adatokat. Bizonyos Személyes Adatokat megküldünk Drkollarcoaching üzleti partnereinek Lásd lejjebb: Személyes Adatok továbbadása Harmadik Feleknek. Minden Személyes Adatot az iparági szabványoknak megfelelően tárolunk. Lásd alább: Biztonság.


Külső weboldalak

Drkollarcoaching weboldalai olyan linkeket is tartalmaznak, amelyek Drkollarcoaching üzleti partnerei vagy más vállalatok tulajdonában vagy üzemeltetése alatt álló külső weboldalakra mutatnak. Az ilyen linkek használata esetén Ön elhagyja Drkollarcoaching weboldalait. Jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik a külső weboldalakra. Tekintse át ezen weboldalak adatvédelmi tájékoztatásait is.


Személyes adatok továbbadása harmadik feleknek

Drkollarcoaching a jelen Adatvédelmi Szabályzat és a hatályos törvények által megengedett módon továbbadhatja az Ön Személyes Adatait harmadik feleknek. Drkollarcoaching csakis akkor ad tovább Személyes adatokat harmadik feleknek, ha a harmadik fél (a) megfelelő biztosítékokkal szolgált a Személyes adatok jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban történő védelméről; vagy (b) aláírt Drkollarcoaching-nál egy, a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvvel összhangban álló megállapodást a Személyes adatok továbbadására vonatkozóan azért, mert Drkollarcoaching üzleti partnereként Drkollarcoaching ajánlja az üzleti partner szolgáltatásait vagy termékeit; vagy (c) az Európai Unióban található, ahol kielégítő, a személyes adatok feldolgozásáról szóló irányelvvel összhangban álló védelem alatt állnak a Személyes adatok.


Biztonság

Drkollarcoaching műszaki és szervezeti intézkedésekkel védi az Ön Személyes Adatait a felhatalmazás nélküli és jogtalan hozzáféréstől, mindaddig, amíg az Adatokat gyűjtjük, és amíg azok a birtokunkban vannak. Érzékeny információkra (pl. nem, etnikum és pénzügyi információk) vonatkozóan magasabb szintű biztonsági intézkedéseket teszünk. Ön is tehet Személyes Adatainak biztonságáért, ha bizalmasan kezeli felhasználónevét és jelszavát, kijelentkezik Drkollarcoaching weboldalairól, online tevékenységeinek végeztével bezárja böngészőjét, és nem adja meg ismeretleneknek a Személyes Adatait.
Drkollarcoaching és Ön email vagy chat formájában kommunikálhat, és ez a kommunikáció alkalmanként Személyes Információkat tartalmazhat. Ez a kommunikáció nem biztonságos annak ellenére, hogy törvényellenes az email vagy chat kommunikáció elfogása vagy közzététele. Javasoljuk Önnek, hogy ne küldjön email-ben vagy chat-ben érzékeny információkat (pl. pénzügyi adatok), és mi sem kérjük Öntől ilyen információk küldését ebben a formában.


Személyes adataira vonatkozó hozzáférési joga

Önnek joga van hozzáférni Személyes Adataihoz, helyesbíteni Személyes Adatait, ha mi azokat hibásan tároltuk, illetve egyes esetekben Ön jogosult törölni a Személyes Adatait. Ha Személyes Adatairól másolatot szeretne, illetve helyesbíteni szeretné azokat, vagy a törlésüket kéri, írjon Adatvédelmi Igazgatónknak erre az e-mail címre: coachkepzes@gmail.com
Ésszerű mértékben korlátozhatjuk kérelmét Személyes Adatai hozzáférésére vagy helyesbítésére vonatkozóan, és ésszerű mértékű díjat is kivethetünk a Személyes Adataira vonatkozó törvényekkel összhangban. Ha Ön az adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy a későbbiekben nem biztosíthatunk Önnek termékeket és szolgáltatásokat. Jogosultak vagyunk bizonyos Személyes Adatok megőrzésére jogi, pénzügyi, ellenőrzési és üzleti igények szerint, még abban az esetben is, ha Ön azok törlését kéri.


Felelősség korlátozása

Drkollarcoaching minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint az Ön Személyes Adatainak feldolgozására vonatkozó törvények előírásainak. Amennyiben a vonatkozó törvény másként nem rendelkezik, Drkollarcoaching nem vállal felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jelen Adatvédelmi Szabályzat be nem tartásából eredhet.


Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Drkollarcoaching az érintett kérelmére - a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül - közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban tájékoztatást ad az érintett részére a kezelt, illetve Drkollarcoaching által - vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az érintett természetes személy még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, továbbá - törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendelt adatkezelések kivételével - adatainak a zárolását vagy törlését. Társaságunk az érintett által kezdeményezett adathelyesbítéseket a nyilvántartásaiban átvezeti.
Az érintett az Infotv-ben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A tiltakozást társaságunk annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve a társaságunk a fenti határidőt elmulasztja, úgy a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
Az érintettek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket társaságunknál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton, telefaxon, vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be, a II. vagy III. pontban feltüntetett elérhetőségi címeken, belső adatvédelmi felelősnek címezve. A kérelmeket, tiltakozásokat, panaszokat a Központi ügyfélkapcsolati és panaszkezelési csoport bírálja el a belső adatvédelmi felelős bevonásával.
Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Drkollarcoachingnál nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Telefax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.


Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

Drkollarcoaching bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatot. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent a Drkollarcoaching.hu weboldalon.


Cégadatok:

Magyar Coachszövetség Alapítvány
Székhely: Hungary, 1102 Kőrösi Csoma S. u. 6.b., 2.em. 24.
Adószám: 19335441-1-05

E-mail: coachkepzes@gmail.com

Verzió: 1.0
Kiadás dátuma: 2018. április 4.

 

Dr. Kollár Iskola coach képzés, top tanácsadó képzések záró képe

 

A MEGFONTOLT DÖNTÉSHEZ EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT AJÁNJUK MÉG

Mik azok a szempontok, amik segítenek az okos döntésekben?

---

GYIK ikonja Képzési programok előnyei, tájékozódás az Iskoláról és az oktatókról (>>)
GYIK ikon Gyakran ismételt kérdések (>>)
GYIK ikon Legyen Önnek is saját Iskolája! Franchise-ajánlatunk (>>)

 

HASZNOS LEHET

Linkek

---

 Szervezetépítés 
 Ajánlások a Vízen járni című könyvhöz 
 Vízen járni könyv a Libriben 
 Képzési naptár 
 Déri Kriszti Facebook oldala 
 Kádár Calling (cikk) 
 Adalékok a fogyasztói lét ontológiájához (cikk) 
 Hogyan élvezzük a szirének énekét? (cikk) 
 Büntetőügyi mediáció (cikk) 
 ROM Színház 
 Dr. Kollár József: Az ontológiai coaching nemzetközi alapjai, sikerek és újdonságok 
 Dr. Kollár Iskola alapítói

 

 

 

Képzési programokból

Linkválogatás

---

 Life coach képzés (személyi és életvezetési tanácsadó) 
 Business coach képzés üzleti és menedzsmenttanácsadó) 
 Abduktív pszichológia képzés 
 Képzési naptár